top of page
wheelbarrow.png

Onze doelen

Wij ontwikkelen duurzame landbouwmethodes op kleine en middelgrote schaal. Die technieken leveren hoge opbrengsten per m²  terwijl ze ook bijdragen tot natuurontwikkeling.  Wij hopen hierbij een bron van inspiratie te zijn voor zowel particulieren als professionals. 

artisjokken.JPG

 Landbouwtechniek

Wij besteden de grootste zorg aan de bodem. Wij ploegen niet zodat het bodemvoedselweb met bacteriën, schimmels en andere organismen zich kan ontwikkelen en voeding leveren aan de planten. 

Zonlicht wordt maximaal gevangen door te beplanten in verschillende lagen (hoge kruinbomen, lage kruinbomen, struiken, kruidachtigen, bodembedekkers, wortelgewassen, klimmers).

Wij doen aan polycultuur waarbij  elke plant minstens 1 maar liefst meerdere functies heeft. Sommige planten leveren vooral een eetbaar product, andere trekken nuttige insecten aan, zijn ziektewerend of leveren voedingsstoffen zoals stikstof of mineralen.

Ziektes worden bestreden door een ecologisch evenwicht te creëren waarbij ook de natuurlijke vijanden van ziektverwekkers  een plaats vinden om te leven.

 

Natuurontwikkeling is een noodzakelijk onderdeel van het geheel.


uilennest.JPG

Duurzaamheid

In een veranderend klimaat zorgt polycultuur voor een meer stabiele voedselvoorziening. Je bent immers niet afhankelijk van één product.

Door vele doorlevende planten aan te planten wordt koolstof niet alleen boven-maar ook ondergronds opgeslagen. Dit verhoogt de vruchtbaarheid van de bodem en ook  het watervasthoudend vermogen. Op die manier vermindert de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer.

Meststoffen en middelen voor plaagbestrijding gebruiken wij niet, wij rekenen op de natuurlijke processen om vruchtbaarheid te bewaren en om ziekteverwekkers onder controle te houden. Zo vermijden we de nadelige impact van gifstoffen op de biodiversiteit en ook op onze gezondheid.

Op de boerderij maken we plaats voor natuurontwikkeling. Talrijke planten, dieren  en andere levensvormen vinden boven-en ondergronds een plek om zich te vestigen. Zo dragen wij bij tot het behoud van biodiversiteit

 

20201114_112135 (4).jpg

Ons verhaal

Op de foto staan wij, Piet Moerman en Hilde Eylenbosch, de initiatiefnemers van dit project.  

 

Wij zijn nieuwkomers in de landbouwsector. Voordat we aan dit project begonnen waren we actief in de sector van de medische technologie. Ook daar hebben we gemerkt dat  echte vernieuwing steevast van buiten de sector komt.

 

Klimaat en ecologie houden ons al lang bezig en we beseften dat de bestaande praktijken rond voedselvoorziening  een erg grote bijdrage leveren tot de klimaat-en milieuproblematiek.

Wij vroegen ons af of het dan echt niet anders kon...

 

Er volgde een periode van studie en verdieping, en.... wij besloten dat wij alvast geloven dat het ook anders kan!  De volgende stap is dan logischerwijs om dat ook aan te tonen in de praktijk, en daar begint ons avontuur. 

Wij gingen over tot ontwerp en aanplant, waarbij onze inspiratie hoofdzakelijk uit de permacultuur, de voedselbosbouw en de syntropische landbouw komt. 

Wij vinden het belangrijk om experimentele landbouwinitiatieven wetenschappelijk te documenteren en zo nieuwe kennis te verspreiden. In het Eetbos zijn universiteiten en hogescholen dan ook welkom.

bottom of page